Muy interesante
¿que saben os españois de ciencia?

Un estudo internacional sobre comprensión da ciencia realizado pola Fundación BBVA ren once países -10 europeos e Estados Unidos- revela que máis do 50% dos enquisados en Dinamarca e Países Baixos presentan un nivel alto de coñecemento científico fronte a só un 22% entre os españois.

Os mozos españois tenden a converxer con Europa en cultura científica, pero existen fortes distancias entre os demais grupos de poboación. O grupo con baixo nivel de coñecemento alcanza o 57% dos adultos maiores (fronte ao 22% da media europea) e redúcese a un 10% entre os mozos españois (porcentaxe moi similar ao dos seus homólogos europeos). O estudo, destinado a examinar a familiaridade e vinculación da poboación coa ciencia así como o nivel de comprensión científica que posúe a poboación adulta, tamén suxire que os polacos e italianos se sitúan nas posicións máis baixas en termos de coñecemento científico.

En xeral, a principal canle de información para contidos científicos é a televisión, seguida da prensa escrita e Internet. A asistencia a museos de ciencia e conferencias científicas rexistra niveis baixos en todos os países.

Outro dato curioso é que, ao solicitar que se mencionen a científicos importantes de toda a historia, o 46% dos españois non é capaz de dar ningún nome, fronte a un 27% na media dos países europeos incluídos. Albert Einstein (32%) é o primeiro científico mencionado polos españois, igual que no resto de países, seguido de Isaac Newton (15%). O primeiro científico español que nomean, SantiagoRamón e Cajal, obtén o 5% das mencións. Por outra parte unha baixa porcentaxe (22%) de españois declara coñecer persoalmente un científico, o 17% asegura ter un amigo científico e tan só un 16% considerou algunha vez a posibilidade de dedicarse á carreira científica.
LA MEMORIA QUE NOS HACE RECORDAR O OLVIDAR
Esquecerse as cousas é un suceso tan habitual como recordalas, non obstante se sabe moi pouco sobre o que sucede no noso cerebro cando perdemos a memoria. Agora, un estudo publicado na revista Neuron describiu o proceso de sinais moleculares que ten lugar nas neuronas para regular a adquisición e a perda de recordos en insectos, e que podería extrapolarse ao funcionamento en humanos.

"Ata agora pensábase que o esquecemento se producía de forma pasiva", explicou Ron Davis, do centro de investigación científicaScripps (California, EUA), autor do estudo. "Non obstante, os nosos resultados mostran que é un proceso activo que está regulado", engade.

Segundo o estudo, existen dous receptores de dopamina nunhas neuronas específicas localizadas nos chamados 'mushroom bodies', uns paquetes moi densos de neuronas que se relacionan coa aprendizaxe e a memoria nos insectos. Un dos receptores, o dDA1, é o responsable da obtención dos recordos, mentres que o outro, chamado DAMB, produce o esquecemento dos coñecementos recentemente adquiridos.

 Experimentos coa mosca da froita
Para chegar a estas conclusións os investigadores realizaron varios experimentos con exemplares demosca da froita (Drosophilamelanogaster) un modelo animal no que se realizaron outros estudos sobre a memoria que son aplicables ao ser humano. Someteuse ás moscas a situacións nas que recibían recompensas ´, como por exemplo comida, ou 'castigos ´, como pequenas descargas eléctricas, asociadas a distintos olores. Durante estes procesos de adquisición de memoria olfactiva os científicos rexistraron os cambios producidos no cerebro.

Os resultados mostraron que un mesmo neurotransmisor, adopamina, pode inducir á aprendizaxe - mediante a estimulación do receptor dDA1-, ou ben ao esquecemento - se se une ao receptorDAMB. Os investigadores pensan que a coexistencia de ambos os dous mecanismos durante a adquisición de novos recordos serve para filtrar aqueles que son verdadeiramente importantes e fixalos nun proceso denominado consolidación, tras o que os recordos están a salvo dos procesos de esquecemento mediados poladopamina.

Se os seus resultados fosen aplicables ao ser humano, este traballo abriría a porta ao desenvolvemento de nuevosfármacos para tratar algunhas patoloxías, como por exemplo a síndrome de Savant, moi típico entre pacientes con autismo. "Estas persoas teñen unha memoria sorprendente nalgunhas áreas moi concretas", explicouDavis, " pero quizais o que suceda non é que teñan gran capacidade de memoria, senón un mecanismo para esquecer defectuoso. Ademais, poderíanse deseñar fármacos para estimular a memoria mediante a inhibición dos receptores do esquecemento, engadiu.

LOS DIAS SOLEADOS TENEMOS PEOR MEMORIA:
Psicólogos australianos da Universidade de Nova Gales do Sur demostraron que os días grises e chuviosos, cun clima desapracible, son bos para o cerebro e a memoria, e melloran a capacidade de recordar. Pola contra, os días soleados a nosa memoria funciona peor.

Para chegar a esta conclusión, os investigadores levaron a cabo experimentos nunha tenda na que, durante dous meses, rexistraron a través dunha serie de tests se os clientes recordaban dez obxectos que previamente fora colocado sobre o mostrador. Asociando as respostas ao clima, descubriron quelas persoas que visitaban o establecemento en días chuviosos resolvían moito mellor a pruebaque os que acudían en días soleados. Concretamente, os primeiros recordaban ata tres veces máis obxectos que os segundos. Non obstante, en días soleados as persoas estaban de moito mellor humor.

Os autores, dirixidos por Joseph PÁX. Forgas, aseguran que cando a xente se encontra de bo humor tende a estar máis desconcentrado e a poñer menos atención ao que o rodea. Pola contra, segundo explicaban na revista Journal of Experimental Psychology, un estado de ánimonegativo, inducido por un día gris, favorece un modo de pensar máis meticuloso e concienciudo, con maior atención e capacidade de recordar.
A TRAXEDIA DO TITANICO 10 de abril de 1912 o Titanic iniciaba a súa viaxe inaugural e partía dende Southampton (Inglaterra) rumbo a Nova York. O buque zarpou con case unha hora de atraso xa que ao saír estivo a punto de chocar con outro barco que estaba amarrado no porto.

Pode producirse hoxe en dia unha traxedia como o Titanic?
Un experto en navegación do Instituto Marítimo da Universidade Southhampton (Reino Unido) chegou á conclusión de que as leccións aprendidas a raíz do afundimento do Titanic fan que resulte case imposible que a traxedia se repita.
Segundo Ajit Shenoy, os principais erros cometidos fai agora un século tiveron que ver coa falta de adestramento e formación da tripulación, así como coa falta de comunicación e a mala xestión a bordo do trasatlántico, onde non existía unha distribución clara de responsabilidades e toma de decisións.
Por outra parte, en relación cos avances na tecnoloxía, Shenov fai fincapé na enorme dispoñibilidade de chalecos e botes salvavidas nun barco de pasaxeiros moderno (grazas a cambios na lexislación), así como nas melloras no material de construción e o deseño dos compartimentos estancos nos grandes barcos. En definitiva, se acontece un accidente como o do Titanic, a probabilidade de que se converta en traxedia e se cobre vidas humanas é moi baixa, sostén Shenoi.

uen protexe hoxe en dia o Titanic?
O Titanic está protexido pola Convención da UNESCO para a protección do patrimonio cultural subacuático.
Os restos do Titanic xacen fronte ás costas de Terra Nova. Ao acharse en augas internacionais, ningún Estado pode reivindicar a xurisdición exclusiva do sitio. O malo é que, ata agora, o Titanic non podía beneficiarse da protección da Convención, adoptada pola UNESCO en 2001, xa que só se aplica aos vestixios mergullados dende fai polo menos un século. A partir de 2012, non obstante, os Estados Partes na Convención poderán prohibir a destrución, o pillaxes, a venda e a dispersión de obxectos achados no Titanic. Poderán tamén tomar todas as medidas ao seu alcance para protexer o pecio e facer que os restos humanos achados no seu seo reciban un trato digno. Tamén poden comisar os obxectos sacados ilegalmente da auga e pechar os seus portos a calquera navío que leve a cabo actividades de exploración non conformes cos principios da Convención.
Cal é a bacteria do Titanic?
Nun estudo publicado hai un par de anos na revista International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, investigadores canadenses e españois desvelaban que identificara nos restos do RMS Titanic, afundidos a 3.800 metros baixo a superficie do océano, unha nova bacteria á que bautizaron como Halomonas titanicae, en honor ao trasatlántico. Segundo puideron descubrir os científicos, o microbio do está a contribuír á súa deterioración dado que parece ser responsable dos "Titanicrusticles" que loce o barco, que non son outra cousa que formacións con aspecto de estalactitas pero que están creadas pola corrosión de metais.

Teredes mais información sobre esta noticia non seguinte enlace: 

 CAMIÑAR E O DEPORTE NATURAL 
Camiñar e o deporte natural por escelencia pero sempre ten que ir acompañado por unha zapatillas que se amolden ao teu pé, para iso debes coñecelo ben:  Non todos camiñamos da mesma forma, o 60% apóiase no interior (pronador) o 10% faino no esterior (supinador) e o 30% restante reparte o apoio por igual (neutro). Utilizar un calzado adecuado ao teu tipo de pisada é basico para evitar lesións, o mellor e que acudas a unha tenda especializada con persoal cualificado. 
Unha postura adecuada tamén e vital xunto co tipo de terreo polo que camiñas e saber atopar o teu ritmo, ademais se a todo isto engadeslle un pouquiño de música para amenizar o teu deporte poderas incrementar ata un 15% a túa resistenza. 

AS ALUCINACIÓNS 
Unha alucinación leva consigo a percepción de algo (unha visión, un son, un olor) que non está fisicamente presente. Existen de moitos tipos. Hai alucinacións hipnagógicas, que acontecen cando unha persoa empeza a coller o sono e inclúen sensacións de caídas e tropezóns nunha escaleira, mentres que outras aparecen ao espertar (hipnopómpicas). A cromatopsia consiste en ver a todas as persoas e todas as cousas coa mesma cor. E en cuestións de tamaños, os pacientes que sofren alucinacións liliputianos ven obxectos e suxeitos minúsculos, mentres que ás vítimas de alucinacións lles sucede o contrario. A gulliverescasdismegalopsia consiste en visualizar obxectos con formas irregulares ou estrañas, pouco habituais.

As alucinacións cenestésicas que afectan á sensibilidade visceral interna -por exemplo "sentir" o fluxo de sangue nos vasos sanguíneos-, son moi comúns.

 TATUAXES QUE VIBRAN CO MÓBIL
 Nokia acaba de solicitar a patente dunha tatuaxe magnética que vibra cando o teléfono soa ou recibe unha mensaxe de texto ou un correo electrónico. Segundo describe a firma finlandesa nun rexistro levado a cabo na Oficina de Patentes de Estados Unidos, o material, elaborado a base de tintas ferromagnéticas, percibe a actividade do teléfono móbil co que se sincroniza grazas a que é capaz de detectar os campos magnéticos ao seu arredor. E transfire un estímulo suave pero perceptible á pel na que está inmerso cando detecta unha chamada, recibe unha mensaxe, a batería está demasiado baixa ou hai un evento no calendario do dispositivo móbil que deberiamos recordar (aniversario, reunión, etc.).

En principio, o procedemento para aplicar a tatuaxe vibratoria de Nokia sería idéntico ao de calquera tatuaxe normal, xa que a única diferenza reside na súa composición. Mesmo podería usarse tinta "invisible"


QUEN DURME PEOR HOMES OU MULLERES?

As mulleres teñen o dobre de probabilidades de padecer insomnio que os homes, debido, fundamentalmente, aos cambios físicos e hormonais, a ansiedade e unha maior exposición á falta de ferro. Estes son algúns dos últimos achados que se discuten estes días na XXI Reunión Anual da Sociedade Española de Soño (SEC), celebrada en Burgos.

"Aínda que o insomnio é o trastorno máis frecuente entre a poboación xeral, nas mulleres dáse o dobre de prevalencia que nos homes", explica Francisco Campos, membro da SEC. Estas diferenzas, ademais, ven acentuadas pola idade: o insomnio afecta aproximadamente ao 35 por cento das mulleres pre-menopáusicas, e esta cantidade elévase até ao redor do 50 por cento despois da menopausa. Durante esta etapa prodúcense cambios hormonais que se traducen en alteracións físicas, fisiológicas e psicolóxicas. Todo isto pode conducir a trastornos como o insomnio e a apnea do soño. Un problema engadido é que o diagnóstico destas patoloxías en ocasións pode ser complicado xa que "por motivos sociais, as mulleres poderían ser remisas a informar ou consultar algúns síntomas típicos de certas alteracións, como o ronquido", indica Campos. Con todo, é importante acudir ao médico xa que o tratamento da apnea do soño permite reducir o risco de enfermidades cardiovasculares asociado a este tipo de trastornos.
Insomnio no embarazo
Outro período na vida da muller no que as alteracións do soño se acentúan é o embarazo. Estes cambios ocorren especialmente a partir do terceiro trimestre de xestación no que os cambios físicos e hormonais son maiores, espertárelos máis frecuentes e o aumento de estrógenos reduce a duración do soño REM. Ademais, poden aparecer outros síntomas como o ronquido ou a síndrome das pernas inquietas, que consiste nun impulso incontrolable de moverse e andar cando se está descansando. Con todo, "aínda que parece que a calidade do soño se mantén alterada no postparto inmediato, probablemente polos cambios hormonais e a preocupación polo recentemente nado, a calidade do soño restáurase durante o ano posterior ao parto" afirmou Campos.
RUBIO&CASTRO
A FRUTA E A VERDURA PÓÑENTE GUAPO/A


As persoas que comen máis froita e verdura mostran unha cor de pel máis saudable. Estas son as conclusións dun estudo publicado en PLoS ONE que examinou o efecto beneficioso que teñen os carotenoides, uns pigmentos vexetais de cor avermellada, sobre o aspecto da pel.
Os investigadores, da Universidade de St. Andrews (Escocia), examinaron as variacións que se producían na coloración da pel de varios estudantes aos que se cambiaba a cantidade de froita e verdura consumida na dieta. Os resultados mostraron que é suficiente un consumo adicional de dúas porcións diarias para que os cambios na cor da pel xa sexan percibidos despois de seis semanas. "A xente que come máis vexetais ten un ton de pel dourado máis san e atractivo," indican os autores. "Os nosos resultados mostran que mesmo os pequenos cambios na dieta producen beneficios visibles na cor da pel. Estamos moi sorprendidos da rapidez destes cambios."
A pesar de que os expertos en saúde recomendan un consumo mínimo de cinco porcións de froita ao día, a maioría das persoas non fan caso destas suxestións xa que non senten suficientemente motivadas. Debido a isto, os investigadores pensaron que os efectos beneficiosos dunha dieta rica en vexetais sobre o atractivo físico poderían ser un bo incentivo para a poboación. "Saber que vas mellorar o teu aspecto en poucas semanas pode ser moito máis persuasivo que a promesa dunha boa saúde a longo prazo", explicaron os autores do traballo.


RUBIO&CASTRO
 ENRIQUE DE GALES RETA A USAIN BOLT
Enrique de Gales, o terceiro na liña de sucesión da coroa británica, foi recibido polo xefe do estado maior de Xamaica, o xeneral maior Antony Anderson á súa chegada ao aeroporto internacional Norman Manley en Kingston, Xamaica.

Aínda que non todos os actos oficiais foron tan "serios". Harry, como acostuma, tivo tempo para a diversión xunto ao campión olímpico Usain Bolt, récord do mundo nos 100 metros. Ambos os dous realizaron un simulacro de carreira na que o deportista lle deu algúns consellos e se rio chanceando xunto ao príncipe británico.

O príncipe Harry segue coa súa xira polo Caribe como parte do Xubileu de Diamante en honor da Raíña Isabel II, que celebra 60 anos no trono. A súa primeira viaxe oficial ao estranxeiro comezou o pasado venres en Belize, continuou por Bahamas, e tras o seu paso por Xamaica, finalizará en Brasil.
Como  se forman as Auroras Boreais?